Frontpage What's new OFFER PRODUCTS NEWS Contact us Your account
Information pages
  Product Group
  Tietosuojakäytäntö / AP SAFE Oy Security Systems

  Tietosuojakäytäntö

  Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

  1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

  AP Safe Oy (Y-tunnus: 0895504-7)
  Mäkitorpantie 23
  00640 HELSINKI
  Puh: 09 856 977 77
  Sähköposti: apsafe@apsafe.fi

  2. Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

  Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yhteysloki. Yritysasiakkaalta tallennetaan myös yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

  Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, tilaushistoria, tilauksen maksu- ja toimitustapa sekä ip-osoite, josta tilaus on tehty.

  Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse.

  3. Mihin henkilötietoja käytetään?

  Henkilötietoja käytetään:

  •Asiakassuhteen hoitamiseen
  •Tilauksen toimitukseen, käsittelyyn, sekä arkistointiin
  •Tilastollisiin tarkoituksiin
  •Markkinointitarkoituksiin

  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

  4. Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

  Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, salasanoin sekä muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

  5. Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

  Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

  6. Millaisia oikeuksia minulla on?

  Asiakkaana sinulla on oikeus:

  •Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista
  •Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
  •Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

  Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit muuttaa asetuksiasi Oma asiakastili-sivulla.

  Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus.

  7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

  Luovutamme henkilötietoja logistiikka- ja maksupalveluyhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi. Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisille. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

  Shopping cart
  0 pcs
  Login
  E-mail address:
  Password:
  SEARCH
  Enter a product search keyword
   
  Advanced search
  PAYMENT METHOD
  Language/Kieli
  Suomi English